May 2021
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
April 26, 2021 April 27, 2021 April 28, 2021

6:00 pm: Parish Council Meeting

April 29, 2021 April 30, 2021 May 1, 2021 May 2, 2021
May 3, 2021

5:45 pm: Board of Adjustments Meeting

May 4, 2021 May 5, 2021 May 6, 2021 May 7, 2021 May 8, 2021 May 9, 2021
May 10, 2021 May 11, 2021

5:45 pm: Parish Council Public Hearing

6:00 pm: Parish Council Meeting

May 12, 2021 May 13, 2021 May 14, 2021 May 15, 2021 May 16, 2021
May 17, 2021

5:45 pm: Planning & Zoning Commission Meeting

May 18, 2021 May 19, 2021 May 20, 2021 May 21, 2021 May 22, 2021 May 23, 2021
May 24, 2021 May 25, 2021 May 26, 2021

5:45 pm: Parish Council Public Hearing

6:00 pm: Parish Council Meeting

May 27, 2021 May 28, 2021 May 29, 2021 May 30, 2021
May 31, 2021 June 1, 2021 June 2, 2021 June 3, 2021 June 4, 2021 June 5, 2021 June 6, 2021

Return to calendar